Podmiot posiadający własny kod pocztowy

00-993 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

00-993 - placówki Poczty Polskiej

Filia Urzędu Pocztgowego Warszawa 12 - Warszawa Warszawa (Mokotów), Rakowiecka 2 A