województwo podkarpackie
powiat sanocki
Liczba kodów pocztowych: 3 - Zarszyn kod pocztowy
Liczba placówek Poczty Polskiej: 4

Zarszyn - miejscowoœci

Bażanówka, Bażanówka (Granicznik), Długie (Koszary), Długie (Strachanów), Jaćmierz, Nowosielce, Odrzechowa, Odrzechowa (Madraszówka), Odrzechowa (Osiedle), Odrzechówki, Pastwiska, Pielnia, Pielnia (Mroczkówki), Posada Jaćmierska, Posada Zarszyńska, Zarszyn

Zarszyn - mapa

Zarszyn - placówki Poczty Polskiej

38-530 Agencja Pocztowa Jaćmierz - Zarszyn Jaćmierz, bn
38-530 Agencja Pocztowa Nowosielce - Zarszyn Nowosielce, 315
38-530 Agencja Pocztowa Odrzechowa - Zarszyn Odrzechowa, 273
38-530 Urząd Pocztowy Zarszyn - Zarszyn, 20