województwo łódzkie
powiat opoczyński
Liczba kodów pocztowych: 1 - Opoczno kod pocztowy
Liczba placówek Poczty Polskiej: 5

Opoczno - miejscowoœci

Adamów, Antoniów, Bielowice, Brzustówek, Brzustówek (Brzustówek-Kolonia), Brzuśnia, Bukowiec Opoczyński, Dzielna, Janów Karwicki, Januszewice, Januszewice (Hektary), Karwice, Kliny, Kraszków, Kraśnica, Kruszewiec, Kruszewiec-Kolonia, Libiszów, Libiszów-Kolonia, Międzybórz, Modrzew, Mroczków Duży, Mroczków Gościnny, Mroczków Gościnny (Mroczków-Kopalnia), Ogonowice, Opoczno, Opoczno (Wymysłów), Ostrów, Różanna, Sielec, Sitowa, Sobawiny, Sołek, Stużno, Stużno-Kolonia (Stużno-Kolonia Południowa), Stużno-Kolonia (Stużno-Kolonia Północna), Świerczyna, Wola Załężna, Wólka Dobromirowa, Wólka Karwicka, Wólka Karwicka-Kolonia, Wygnanów, Zameczek, Ziębów

Opoczno - mapa

Opoczno - placówki Poczty Polskiej

26-300 Agencja Pocztowa Kraśnica - Opoczno Kraśnica, 56
26-300 Agencja Pocztowa Mroczków Gościnny - Opoczno Mroczków Gościnny, 52
26-300 Agencja Pocztowa Opoczno - Opoczno, Staszica Stanisława 35
26-300 Urząd Pocztowy Opoczno 1 - Opoczno, Kościuszki Tadeusza Pl. 16
26-301 Urząd Pocztowy Opoczno 3 - Opoczno, Westerplatte 1M/2