województwo podkarpackie
powiat mielecki
Liczba kodów pocztowych: 1 - Padew Narodowa kod pocztowy
Liczba placówek Poczty Polskiej: 2

Padew Narodowa - miejscowości

Babule, Czarna Rola, Domacyny, Kębłów, Kębłów (Kolonia), Kębłów (Tarnówek), Niziny, Padew Narodowa, Padew Narodowa (Przybyły), Piechoty, Pierzchne, Przykop, Rożniaty, Wojków, Wojków (Sikory), Wygoda, Zachwiejów, Zaduszniki, Zaduszniki (Majdanek), Zarównie

Padew Narodowa - mapa

Padew Narodowa - placówki Poczty Polskiej

39-340 Agencja Pocztowa Zarównie - Padew Narodowa Zarównie, 47 A
39-340 Urz±d Pocztowy Padew Narodowa - Padew Narodowa, 259 B