województwo lubelskie
miasto na prawach powiatu
Liczba kodów pocztowych: 1 - Zamość kod pocztowy
Liczba placówek Poczty Polskiej: 12
Liczba jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej: 2

Zamość - mapa

Zamość - jednostki organizacyjne Poczty Polskiej

22-400 CL Oddział Terenowy w Zamościu - Zamość, Namysłowskiego Karola 6
22-400 CP Oddział Rejonowy w Zamościu - Zamość, Kościuszki Tadeusza 9

Zamość - placówki Poczty Polskiej

22-400 Agencja Pocztowa Zamość - Zamość, Nowy Rynek 14
22-400 Filia Urzędu Pocztgowego Zamość 1 - Zamość, Partyzantów 3
22-400 Filia Urzędu Pocztgowego Zamość 1 - Zamość, Przemysłowa 4 B
22-402 Filia Urzędu Pocztgowego Zamość 4 - Zamość, Szwedzka 22
22-400 Urząd Pocztowy Zamość 1 - Zamość, Kościuszki Tadeusza 9
22-410 Urząd Pocztowy Zamość 12 - Zamość, Lwowska 25/37-38
22-401 Urząd Pocztowy Zamość 3 - Zamość, Partyzantów 11
22-402 Urząd Pocztowy Zamość 4 - Zamość, Koszary 95
22-403 Urząd Pocztowy Zamość 5 - Zamość, Szczebrzeska 35
22-404 Urząd Pocztowy Zamość 6 - Zamość, Wyszyńskiego Stefana (Prymasa Stefana Wyszyńskiego) 50 B
22-405 Urząd Pocztowy Zamość 7 - Zamość, Orzeszkowej Elizy 17
22-406 Urząd Pocztowy Zamość 8 - Zamość, Zamoyskiego Jana (Hetmana Jana Zamoyskiego) 6