województwo opolskie
powiat głubczycki
Liczba kodów pocztowych: 2 - Branice kod pocztowy
Liczba placówek Poczty Polskiej: 1

Branice - miejscowości

Bliszczyce, Boboluszki, Branice, Dzbańce, Dzbańce-Osiedle, Dzierżkowice, Gródczany, Jabłonka, Jakubowice, Jędrychowice, Lewice, Michałkowice, Niekazanice, Niekazanice (Niekazanice-Kałduny), Posucice, Turków, Uciechowice, Włodzienin, Włodzienin-Kolonia, Wódka, Wysoka

Branice - mapa

Branice - placówki Poczty Polskiej

48-140 Urząd Pocztowy Branice - Branice, Żymierskiego 63