Article Archive for czerwiec 2010

Czerwińsk nad Wisłą
w Mazowsze, Polska z dnia 16 czerwca 2010 , dodaj komentarz

Pierwsze wzmianki o Czerwińsku pochodzą z 1155 roku, z bulli papieża Hadriana IV, dotyczącej znajdującego się tutaj klasztoru kanoników regularnych. W historii jest jeszcze co najmniej kilka istotnych wydarzeń historycznych związanych z tym miejscem.